Jak europejskie szkoły radzą sobie z danymi

Od wczesnych etapów projektu wszyscy partnerzy rozpoczęli specjalne badania, aby zrozumieć, w jaki sposób europejskie szkoły traktują dane w swoim nauczaniu. Badania, koordynowane przez Instytut Technologii Edukacyjnych włoskiej Narodowej Rady ds. Badań, będą prowadzone przez każdego partnera w ich krajach, dlatego spodziewamy się zebrać informacje z Włoch, Niemiec, Litwy, Polski, Rumunii i Turcji. Kluczowe ustalenia wpłyną na realizację projektu i sposób, w jaki wszyscy partnerzy będą tworzyć swoje treści edukacyjne oraz wdrożą fazy pilotażowe. Najważniejszym osiągnięciem będzie identyfikacja najlepszych praktyk i kluczowych kompetencji nauczanych w europejskich szkołach w celu przekształcenia ich w projekt Dalfys.

Chcesz wiedzieć więcej?