Z jakimi kompetencjami będziemy pracować

Z jakimi kompetencjami będziemy pracować? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie Konsorcjum zostało pokierowane przez partnera Bupnet w celu zebrania listy kompetencji i podkompetencji, poprzez  dedykowany kwestionariusz. Jest to dobra okazja do dzielenia się potrzebami i oczekiwaniami, także dlatego, że każdy partner po pracy w desk research jest bardziej pewny siebie w temacie „Umiejętność korzystania z danych”. Od bezpieczeństwa danych po zbieranie danych, od opowiadania historii po fałszywe wiadomości, ale także od myślenia projektowego po pracę zespołową, wszyscy partnerzy proszeni są o wypełnienie kwestionariusza w celu sporządzenia ogólnego przeglądu kompetencji, które mają być rozwijane w ramach projektu, zgodnie z metodologią LEVEL5 określoną we wniosku projektu.

Chcesz wiedzieć więcej?